Vidéo Lovely Loni (Loni Evans) - 2022-02-28 12:37:50

Duration : 01:35 Fomba fijeriny : 1986 Nanaiky : 2022-02-28 12:37:50
Description : Nandro niboridana tamin'ny masoandro i Loni ary nitazam-pofona. Tonga i Voodoo haka fiara mafy avy amin'ny anadahiny. Nahita azy tsy nahy tamin'ny fitafian'ny natiora ity lehilahy ity ka nahatonga an'i Loni ho adala. Nolazain'ity zaza ity taminy fa ny fomba hiraisan'izy ireo fotsiny dia raha miboridana izy na mety hilaza amin'ny anadahiny. Tsy nanan-tsafidy afa-tsy ny nanery azy i Voodoo. Indray mandeha izy dia niboridana naniry betsaka kokoa i Loni. Nolazainy tamin'i voodoo fa 18 taona izy ary tao anatin'ny fotoana fohy taorian'ny nitsoriany ny tsorakazony. Nokapohina ny fony tanora sy ranom-boankazo nanerana ny tarehiny kanto!, 2022-02-28 12:37:50
Tags: